fbpx

ART OF SENSE

Retourbeleid

Return policy:

Bedrijfsgegevens ART OF SENSE, contact@artsense.be, established in Turnhoutsebaan 115, 2970 Schilde, Antwerpen VAT number: BE0801.658.973

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van www.artofsense.be, gevestigd in Antwerpen, België, BTW BE0801.658.973, biedt ook haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webshop online te kopen.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze e-commerce website ("Klant").

Een bestelling plaatsen via de www.artofsense.be webstore houdt in dat de klant deze voorwaarden heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden van de klant zijn uitgesloten, tenzij deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk door artofsense.be zijn aanvaard.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, altijd inclusief BTW en alle andere heffingen of belastingen die de klant vereist.

Als er bezorg-, reserverings- of administratiekosten in rekening worden gebracht, wordt dit apart vermeld. Verzendkosten voor België en Nederland zijn € 7 tot 3 kilo en boven € 70 is de verzending voor België gratis.

De prijsvermelding verwijst uitsluitend naar de artikelen zoals letterlijk beschreven. De begeleidende foto's zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld, is het toch mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden artofsense.be niet. Artofsense.be is slechts gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Artofsense.be is op geen enkele wijze aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Als de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of leveringsmethode, verzoeken wij de klant vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via contact@artofsense.be.

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en kan op elk moment worden aangepast of ingetrokken door artofsense.be

Artikel 4: Online aankopen

Beschrijving bestelprocedure

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

• via kredietkaart
•via bank card/app
• via PayPaL
-Contante betaling bij levering of afhaling


De producten/diensten aangeboden via deze artofsense.be e-commerce website vormen een aanbod onder voorbehoud van aanvaarding door artofsense.be

Artofsense.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren wegens een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of enige andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

Goederen die op voorraad zijn, worden na ontvangst van betaling op maandagavond en donderdagavond verzonden. Artikelen besteld via deze webshop worden geleverd in de BENELUX Frankrijk, Duitsland en Europa.

Levering vindt plaats via BPOST of Post.nl.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling geleverd in de woonplaats van de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen in de levering moet door de klant onmiddellijk met een foto gemeld worden aan contact@artofsense.be.

Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de klant zodra hij (of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de klant bij aflevering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen om de goederen te vervoeren en deze keuze niet is geboden door Art of Sense.

Artikel 5(b): Duur van de overeenkomst 3 weken

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven exclusief eigendom van artofsense.be tot volledige betaling door de klant.

De klant verbindt zich ertoe om, indien nodig, derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van Art of Sense, bijvoorbeeld aan eenieder die beslag zou leggen op de nog niet volledig betaalde artikelen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel zijn alleen van toepassing op klanten die in hun hoedanigheid van consument online artikelen kopen bij artofsense.be.

Als het herroepingsrecht van toepassing is:

De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Art of Sense op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail).

Als u de consument de mogelijkheid biedt om informatie over de herroeping van de overeenkomst elektronisch in te vullen en te verzenden via uw website, moet u de volgende tekst invoegen: invullen en verzenden via onze website www.artofsense.be.

Als de klant gebruik maakt van deze optie, sturen we de klant onmiddellijk een ontvangstbevestiging van zijn herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail).

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij ART OF SENSE heeft meegedeeld de overeenkomst te herroepen, terug te zenden of te overhandigen.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze in waarde is verminderd, behoudt ART OF SENSE zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en een vergoeding te eisen voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alleen items die in de originele verpakking, samen met alle accessoires, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden geretourneerd.

Als de klant heeft verzocht om de levering van diensten te starten tijdens de herroepingstermijn, zal de klant een bedrag betalen dat in verhouding staat tot wat al is geleverd op het moment dat hij ons op de hoogte stelt van het feit dat hij de overeenkomst herroept, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst."

Indien de afnemer de overeenkomst herroept, zal ART OF SENSE alle tot dan toe van de afnemer ontvangen betalingen, inclusief de kosten voor de standaard leveringskosten, binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat ART OF SENSE op de hoogte is gesteld van het besluit van de afnemer om de overeenkomst te herroepen, aan de afnemer terugbetalen. Bij koopovereenkomsten kan ART OF SENSE de terugbetaling opschorten totdat zij alle goederen heeft terugontvangen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ART OF SENSE wordt aangeboden, worden niet terugbetaald.

ART OF SENSE betaalt de klant terug met dezelfde betaalmethode als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft uitgevoerd, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in elk geval wordt de klant niets in rekening gebracht voor een dergelijke terugbetaling.

Winkelmand0
Er zijn geen producten in jouw winkelmand
Verder winkelen
0
Scroll naar boven